Neurofeedback

Duur van anamnese en meting: 60 minuten Duur van behandeling: 30 minuten Kosten: intake: € 95,00, behandeling: € 57,00.

De kosten kunt u eventueel vergoed krijgen (indien u hiervoor verzekerd bent) via het budget alternatieve zorg (wij zijn aangesloten bij de VBAG)

Voor neurofeedback is geen verwijzing (van arts, psychiater of psycholoog) noodzakelijk. 

PCM werkt samen met:
(klik op het logo voor meer info)

 

BMC

logo de Fisotherapeut 18

ClaudicatioNet 18