Het Paramedisch Centrum Maastricht is gespecialiseerd in Fysiotherapie en Neurofeedback

Neurofeedback

Voor behandelingen Neurofeedback raden wij u aan om een therapeut te zoeken die aangesloten is bij het netwerk van Brain & Mind Care Nederland. Deze therapeuten hebben een gedegen opleiding gevolgd en zijn  gecertificeerd in de Neurofeedback.

Claudicatio Intermittens

claudicatioMet de klacht Claudicatio Intermittens oftewel etalagebenen kunt u ook in deze praktijk terecht. Marion Peters is lid van het Claudicationet.
U wordt verwezen via de huisarts of specialist naar een claudicatiotherapeut bij u in de buurt.
De behandelingen worden vergoed in de basisverzekering en u krijgt in totaal 37 behandelingen door uw zorgverzekering vergoed. Ook krijgt u leefstijladviezen zodat u weer optimaal kunt functioneren en weer van het leven kunt genieten.

Fysiotherapie

phy

Fysiotherapie is voor alle klachten aan het steun - en bewegingsapparaat

Fysiotherapie (kinesitherapie) behoort tot de Paramedische beroepen en houdt zich bezig met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Fysiotherapie is een beschermd beroep. De fysiotherapeut staat ingeschreven in het BIG register. Tevens wordt de kwaliteit gewaarborgd doordat de therapeut ook staat ingeschreven in het CKR (centraal kwaliteitsregister) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten).

In onze praktijk wordt zo veel mogelijk evidence based (op wetenschappelijke basis) gewerkt. Onze kracht ligt in kennis, ervaring en aandacht.

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

 

Klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend: 

 • pijn (algemene, lokale en chronische pijn);
 • krachtsvermindering;
 • ademhalingsproblemen;
 • sportblessures;
 • beperkingen in het bewegen (beroepsmatig of in het dagelijks leven);
 • klachten door veroudering of na een ongeval of trauma;
 • enz.

De behandeling kan bestaan uit onder andere:

 • oefen- of bewegingstherapie (zoals houdingsoefeningen, ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en huiswerkoefeningen);
 • massagetherapie;
 • elektrotherapie (fysische therapie) zoals onder andere TENS;
 • geven van adviezen (bijvoorbeeld wat betreft houding, beweging, thuissituatie);

Met een verwijzing van de huisarts of specialist ziet de opbouw van de behandelingen er als volgt uit:

 • Inventarisatie klacht en hulpvraag van de cliënt/patiënt (anamnese);
 • Lichamelijk onderzoek;
 • Opstellen van het behandelplan (op basis van behandeldoel).Dit wordt tevens besproken met de cliënt/patiënt;
 • Behandeling zelf;
 • Evaluatie behandeling en eventueel bijstellen behandeldoel/plan;
 • Afsluiten behandeling en eventueel terugkoppeling naar verwijzer.

Sinds 1 januari 2006 kunnen mensen rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaan als ze klachten hebben. ( Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie of DTF). De opbouw van de behandelingen verandert in zoverre dat: de eerste behandeling bestaat uit een screening. Dit houdt in dat de fysiotherapeut bepaalt of er inderdaad een indicatie is voor behandeling fysiotherapie en of er sprake is van een “rode vlag”, waarbij terugverwijzing naar de huisarts of specialist wordt geadviseerd.

Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn:

 • Verbeteren, herstellen of onderhouden van de lichaamsfuncties en/of algemeen functioneren;
 • Pijn verminderen;
 • Spierontspanning;
 • Verbeteren doorbloeding;
 • Verbeteren van kwaliteit van leven (beroepsmatig of dagelijks leven)

De fysiotherapeut verricht de behandeling en begeleidt de cliënt/patiënt naar het beoogde einddoel.
Er wordt hierbij wel een actieve (deelnemende) rol van de cliënt/patiënt verwacht.

 

Neurofeedback

neuro

Neurofeedback is geschikt voor klachten die ontstaan door afwijkende hersenactiviteit

Tijdens een neurofeedbacksessie wordt de activiteit van de hersenen gemeten. Dit wordt ook wel een QEEG-meting genoemd. Via speciaal hiervoor ontwikkelde software wordt afwijkende activiteit gemeten en bekeken of deze samenhangt met de klachten. Deze activiteit wordt vervolgens op een aparte monitor / beeldscherm getoond aan de patiënt in de vorm van een animatie. De patiënt ziet dus de activiteit van zijn eigen hersenen en wordt via de animatie telkens beloond wanneer de activiteit verbeterd. Het is als het ware een computerspel dat niet bediend wordt met de handen via een controller maar reageert op de hersenactiviteit van de patiënt. De trainingen gaan door totdat de activiteit van de hersenen optimaal is en de klachten zijn afgenomen. De neurofeedbacktrainingen zijn geheel pijnloos en zijn geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Kwaliteitszorg.

BMC Maastricht is een zelfstandige praktijk en maakt onderdeel uit van het landelijke Brain & Mind Care (BMC) netwerk.
BMC zet zich in voor kwalitatief hoogwaardige hersenmetingen en neurofeedbacktrainingen en/of psychosociale consulten. Alle bij BMC aangesloten therapeuten zijn geschoold op HBO of WO niveau en hebben daarnaast een aanvullende opleiding tot neurofeedbacktherapeut gevolgd. Het BMC samenwerkingsverband zorgt ervoor dat u als cliënt, naast een persoonlijke benadering vanuit de therapeut, een professionele behandeling kunt verwachten die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en voldoet aan hoge kwaliteitseisen.

Brain & Mind Care Maastricht werkt met CE- gecertificeerde apparatuur. 

De neurofeedbacktherapeuten in onze praktijk hebben minimaal een vooropleiding op HBO- niveau en hebben de opleiding tot neurofeedbacktherapeut gevolgd bij het BioMetrisch Centrum Gulpen. Tijdens deze gedegen opleiding zijn diverse onderwerpen zoals hersenmetingen en neurofeedback bij gezonde personen, hersenmetingen en neurofeedback bij klachten en ziektebeelden, het opstellen van effectieve behandelprotocollen, en kwaliteitszorg aan bod gekomen. Alle praktijkhouders en medewerkers van BMC werken volgens strikte kwaliteitsnormen en het BMC is steeds bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden metingen en behandelingen.

 

Een neurofeedbacktherapeut doet hersenmetingen, adviseert, begeleidt en behandelt patiënten die klachten ondervinden ten gevolge van een afwijkende hersenactiviteit. 

Klachten waarmee patiënten bij de neurofeedbacktherapeut komen zijn onder andere:

 • ontwikkelingsstoornissen zoals: ADHD, autisme en PDD-NOS
 • aandacht-en concentratiestoornissen
 • tics
 • hoofdpijnen en migraine
 • moeheid en slaapproblemen
 • stress en burn-out
 • stemmingsstoornissen zoals depressie en angst 

Bij neurofeedback leert u zelf uw hersenactiviteit te trainen waardoor de prestaties van de hersenen verbeteren. Het behandeltraject van de neurofeedback ziet er als volgt uit: 

 1. Intake
 2. Behandeling
 3. Tussen- en/of nameting

1. Intake:

We beginnen altijd met een intake. Tijdens de intake worden uw klachten in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten en een uitgebreid gesprek met de therapeut. Indien er bij u een diagnose is gesteld, of u elders in behandeling bent geweest voor soortgelijke klachten, adviseren wij u om verslagen hiervan mee te nemen naar de intake. Na het invullen van de vragenlijsten en het uitgebreide gesprek, wordt uw hersenactiviteit gemeten. Om de hersenactiviteit te kunnen meten worden er elektrodes op uw hoofd geplakt. Het plakken van de elektrodes en het meten van uw hersenactiviteit is pijnloos. Ook belangrijk om te weten is dat er alleen gemeten wordt, er worden dus geen signalen uw hoofd ingestuurd. Uw hersenactiviteit wordt tijdens verschillende condities gemeten, bijvoorbeeld in rust met de ogen open, in rust met gesloten ogen en tijdens het uitvoeren van een taak. Daarnaast worden er ook enkele neurofeedbackrondes met u gespeeld, zodat u een idee heeft wat de behandeling inhoudt. De hersenactiviteit wordt vervolgens geanalyseerd en vergeleken met uw klachten. Indien er sprake is van afwijkende hersenactiviteit die overeenkomt met uw klachten komt u in aanmerking voor neurofeedbackbehandelingen.

2. Behandeling:

Bij een neurofeedbackbehandeling wordt u wederom aangesloten aan de apparatuur die uw hersenactiviteit registreert. Tijdens de neurofeedbackbehandeling ziet u uw eigen hersenactiviteit in beeld in de vorm van een animatie. Indien uw hersenactiviteit verbetert dan verloopt de animatie positief. Indien de hersenactiviteit verslechtert, verloopt de animatie negatief. Door naar de animatie te kijken ziet u uw hersenactiviteit veranderen en leert u deze positief te beïnvloeden. De training berust op onbewuste leerprocessen (conditionering) en verbeteringen in hersenactiviteit Het doel van iedere behandeling is het verbeteren van de informatieverwerking in de hersenen waardoor klachten afnemen. In het begin zult u doorgaans één keer per week naar de praktijk komen voor een behandeling. Naarmate de behandelingen vorderen, zal de behandelfrequentie worden afgebouwd. De verbeteringen in de hersenactiviteit worden automatisch merkbaar in uw dagelijks leven. Een neurofeedbackbehandeling duurt ongeveer 30 tot 40 minuten en bestaat uit verschillende trainingsrondes.

3. Tussenmeting:

Indien nodig wordt middels een tussenmeting de voortgang van de behandeling geëvalueerd. Dit duurt ongeveer 30 tot 40 minuten.

4. Evaluatie en/of nameting:

Ter afsluiting wordt het behandeltraject geëvalueerd met de patiënt en/of ouders en eventueel wordt een nameting gedaan. De procedure van de nameting is gelijk aan de procedure van de intake: u krijgt wederom een aantal vragenlijsten voorgelegd, er volgt een uitgebreid gesprek met de therapeut en uw hersenactiviteit wordt weer tijdens dezelfde condities gemeten. Hierdoor is de behandelaar in staat om de resultaten voor neurofeedback met de resultaten na neurofeedback te vergelijken. Van de resultaten ontvangt u een schriftelijke rapportage met een toelichting. Een nameting duurt ongeveer een uur.

 

 

PCM werkt samen met:
(klik op het logo voor meer info)

 

BMC

logo de Fisotherapeut 18

ClaudicatioNet 18