Fysiotherapie

phy

Fysiotherapie is voor alle klachten aan het steun - en bewegingsapparaat

Fysiotherapie (kinesitherapie) behoort tot de Paramedische beroepen en houdt zich bezig met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Fysiotherapie is een beschermd beroep. De fysiotherapeut staat ingeschreven in het BIG register. Tevens wordt de kwaliteit gewaarborgd doordat de therapeut ook staat ingeschreven in het CKR (centraal kwaliteitsregister) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten).

In onze praktijk wordt zo veel mogelijk evidence based (op wetenschappelijke basis) gewerkt. Onze kracht ligt in kennis, ervaring en aandacht.

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

 

Klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend: 

 • pijn (algemene, lokale en chronische pijn);
 • krachtsvermindering;
 • ademhalingsproblemen;
 • sportblessures;
 • beperkingen in het bewegen (beroepsmatig of in het dagelijks leven);
 • klachten door veroudering of na een ongeval of trauma;
 • enz.

De behandeling kan bestaan uit onder andere:

 • oefen- of bewegingstherapie (zoals houdingsoefeningen, ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en huiswerkoefeningen);
 • massagetherapie;
 • elektrotherapie (fysische therapie) zoals onder andere TENS;
 • geven van adviezen (bijvoorbeeld wat betreft houding, beweging, thuissituatie);

Met een verwijzing van de huisarts of specialist ziet de opbouw van de behandelingen er als volgt uit:

 • Inventarisatie klacht en hulpvraag van de cliënt/patiënt (anamnese);
 • Lichamelijk onderzoek;
 • Opstellen van het behandelplan (op basis van behandeldoel).Dit wordt tevens besproken met de cliënt/patiënt;
 • Behandeling zelf;
 • Evaluatie behandeling en eventueel bijstellen behandeldoel/plan;
 • Afsluiten behandeling en eventueel terugkoppeling naar verwijzer.

Sinds 1 januari 2006 kunnen mensen rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaan als ze klachten hebben. ( Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie of DTF). De opbouw van de behandelingen verandert in zoverre dat: de eerste behandeling bestaat uit een screening. Dit houdt in dat de fysiotherapeut bepaalt of er inderdaad een indicatie is voor behandeling fysiotherapie en of er sprake is van een “rode vlag”, waarbij terugverwijzing naar de huisarts of specialist wordt geadviseerd.

Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn:

 • Verbeteren, herstellen of onderhouden van de lichaamsfuncties en/of algemeen functioneren;
 • Pijn verminderen;
 • Spierontspanning;
 • Verbeteren doorbloeding;
 • Verbeteren van kwaliteit van leven (beroepsmatig of dagelijks leven)

De fysiotherapeut verricht de behandeling en begeleidt de cliënt/patiënt naar het beoogde einddoel.
Er wordt hierbij wel een actieve (deelnemende) rol van de cliënt/patiënt verwacht.

 


contactADRES

Kochstraat 3
6216 BR, Maastricht

TELEFOON

043-8516044

MOBIEL

06-29008926

MAIL

info@pcm-web.com